Login

Search

Zhou Yu's Train (2003)

Director: Sun Zhou
Starring: Gong Li, Tony Leung (Ka Fai), Sun Honglei

This stylized romantic drama sees Zhou Yu (Gong Li) take a long train ride twice a week to meet her poet lover, Tony Leung. But accompanying her on t... Read more